IVOŠ - interaktivní výuka

Interaktivní výuka je novou metodou výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti – ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Učebnice interaktivní výuky

Nová učebnice, která Vám přiblíží interaktivní výuku na dosah. Byla zpracována řešiteli projektu IVOŠ a nyní je Vám k dispozici.

pdf_icUčebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny (1. vydání)

pdf_icUčebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny (2. vydání)


Vzdělávací moduly

Pro práci s moduly je potřeba programu ActiveStudio.

11.11.2011Modul 1 Stáhnout
11.11.2011Modul 2 Stáhnout
11.11.2011Modul 3 Stáhnout
11.11.2011Modul 4 Stáhnout

Metodika hodnocení výuky

Metodika hodnocení efektivity interaktivní výuky.

pdf_icMetodika hodnocení efektivity int. výuky


Výukové hodiny

Disponujete-li příslušným software pro využití aktivních výukových objektů můžete navštívit a využívat externí databázi výukových hodin.

Přehled všech IVH

Přehled všech IVH v projektu IVOŠ


Fórum

Pro metodiky projektu IVOŠ je zřízeno fórum. Ostatním je možno do fóra nahlížet.

© IVOŠ 2009 - Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Icons by VistaICO.com