3. pracovní workshop

08. 02. 2010 Mgr. Jan Kubrický

Vážení metodici projektu IVOŠ

Dne 12.2.2010 se v prostorách učebny P3 na PdF UP v Olomouci uskuteční 3. pracovní workshop řešitelského kolektvu s metodiky partnerských škol.

Stručný program jednání:

1. Úvodní slovo

2. Provozní informace

3. Shrnutí postupu a výsledků tvorby IVH 6-10

4. Tvorba obsahu vlastních IVH 11-15

5. Problematika použití akcí a funkce fotoaparát

6. Diskuze s metodickým a lektorským týmem

 

Vaše účast je nezbytná

Na společné setkání se těší hlavní manager projektu PhDr. Milan Klement, Ph.D.

 

Kam dále

Ivoš pro základní školy

Usnadněte si

© IVOŠ 2009 - Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Icons by VistaICO.com